Úvod

Co jsou komunitní zahrady?
Společné zahrady pro lidi, kterým chybí zahrádka či možnost aktivnějšího kontaktu s přírodním koloběhem, a kteří si tak mohou pronajmout záhonek a pěstovat si na něm to co chtějí a co je jejich srdci či jazyku blízké.

Co je to KPZ?
Široká definice uvádí, že komunitou podporované zemědělství je partnerství mezi zemědělcem a spotřebiteli, v jehož rámci jsou rizika a přínosy zemědělství sdíleny spravedlivěji než v systému, který ovládají obchodní řetězce. Abychom to zpřesnili, lze říci, že toto partnerství je založeno na vzájemném závazku obou stran k takovému hospodaření, které si obě strany přejí. KPZ není předepsaný model, je to spíše široký rámec, který umožňuje velkou škálu místních variací, jež nicméně sdílejí důraz na takový potravinový systém, který je utvářen a demokraticky (typicky na základě konsensuálního rozhodování) řízen místními lidmi z místních zdrojů na základě principů solidarity, ekonomické lokalizace, udržitelnosti, soběstačnosti a ohledů na životní prostředí

Princip fungování

Pěstování je založeno na poznávání a pochopení přírody a jejích spontánních procesů s využitím moderního poznání a vědomostí generací předků, nikoliv však s využitím moderních destruktivních technologií průmyslového agrosystému. Bez použití umělých hnojiv či pesticidů.

Kontakt

Komunitní zahrada Chedrbí

Adresa zahrady:

Chedrbí 141, 286 01 Čáslav

 

Kontaktní osoba: Václav Sahula

Spolek: Udržitelný rozvoj života, z.s.
Facebook: https://www.facebook.com/komuntnizahrada.cehdrbi
E-mail: kzch@centrum.cz

Členství

Podmínky členství

Členem Komunitní zahrady Chedrbí se může stát osoba starší 18 let, která projevila zájem a její vstup schválil statutární orgán spolku.

Co členství přináší?

Pronajmout záhonky a podíl na budoucí sklizni ze zahrady a možnost využívat zahradu pro vlastní relaxaci apod., ale také možnost poznávat své sousedy a společně přispívat k tomu, aby se naše město zazelanalo a zkrásnělo.

Co po Vás budeme chtít?
Nic.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *