Co jsou KZ a KPZ

Co jsou komunitní zahrady?
Společné zahrady pro lidi, kterým chybí zahrádka či možnost aktivnějšího kontaktu s přírodním koloběhem, a kteří si tak mohou pronajmout záhonek a pěstovat si na něm to co chtějí a co je jejich srdci či jazyku blízké.

Co je to KPZ?
Široká definice uvádí, že komunitou podporované zemědělství je partnerství mezi zemědělcem a spotřebiteli, v jehož rámci jsou rizika a přínosy zemědělství sdíleny spravedlivěji než v systému, který ovládají obchodní řetězce. Abychom to zpřesnili, lze říci, že toto partnerství je založeno na vzájemném závazku obou stran k takovému hospodaření, které si obě strany přejí. KPZ není předepsaný model, je to spíše široký rámec, který umožňuje velkou škálu místních variací, jež nicméně sdílejí důraz na takový potravinový systém, který je utvářen a demokraticky (typicky na základě konsensuálního rozhodování) řízen místními lidmi z místních zdrojů na základě principů solidarity, ekonomické lokalizace, udržitelnosti, soběstačnosti a ohledů na životní prostředí