Členství

Podmínky členství

Členem Komunitní zahrady Chedrbí se může stát osoba starší 18 let, která projevila zájem a její vstup schválil statutární orgán spolku.

Co členství přináší?

Pronajmout záhonky a podíl na budoucí sklizni ze zahrady a možnost využívat zahradu pro vlastní relaxaci apod., ale také možnost poznávat své sousedy a společně přispívat k tomu, aby se naše město zazelanalo a zkrásnělo.

Co po Vás budeme chtít?
Nic.